ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 076-523290
แฟกช์ : 076-523290


ที่อยู่ : อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต PK Park(ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต) ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 076-212465