แนะนำที่พัก สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเรื่อง “การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0”
 

โรงแรมเพิร์ล

 

โรงแรมเพิร์ล

 

เว็บไซต์ : โรงแรมเพิร์ล

 

 

โรงแรมเมโทรโพล

 

โรงแรมเมโทรโพล

 

เว็บไซต์ : โรงแรมเมโทรโพล


 

โรงแรมชิโนเฮ้าส์

 

โรงแรมชิโนเฮ้าส์

 

เว็บไซต์ : โรงแรมชิโนเฮ้าส์


 

โรงแรม Hop Inn

 

โรงแรม Hop Inn

 

เว็บไซต์ : โรงแรม Hop Inn